bdswiss erfahrungen

Ze statutu:

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia (Statut, rozdział III, punkt 17).

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 3 członków Stowarzyszenia (Statut, rozdział III, punkt 20).

 

 

W 2001 roku Stowarzyszenie "Razem" nadało - zgodnie ze swoim Statutem - tytuły Honorowych Członków Stowarzyszenia "Razem".

Państwo Jolanta i Zbigniew Lipscy z Iławy, za szczególne wsparcie udzielane podczas przygotowań i przeprowadzania turnusów rehabilitacyjnych w Iławie.

Pani Barbara Winiarska i Pan Paweł Wawrzecki, za szczególne zaangażowanie w dziele pozyskiwania funduszy niezbędnych dla prowadzenia statutowych zadań Stowarzyszenia.

Wielkim smutkiem napełniła nas śmierć Pani Basi. Pożegnaliśmy ją po raz ostatni 18 września A.D.2002. 

W 2005 roku do grupy Honorowych Członków Stowarzyszenia "Razem" dołączyli:

Pani Maria Winiarska, za ogromny udział i wsparcie w pozyskiwaniu środków niezbędnych dla prowadzenia statutowych zadań Stowarzyszenia. 

Pani Lidia Sobala, za wsparcie finansowe na rzecz organizowanych przez Stowarzyszenie turnusów rehabilitacyjnych. 

Pani Krystyna Sedlaczek - Goliasz, za wsparcie finansowe na rzecz organizowanych przez Stowarzyszenie turnusów rehabilitacyjnych. 


18 marca 2008 roku Zarząd nadał tytuły Honorowych Członków Stowarzyszenia twórcom dobroczynnej aukcji dzieł sztuki Razem Dzieciom, jako wyraz podziękowania za okazane serce i szczególne zaangażowanie w dziele pozyskiwania funduszy na organizację turnusów rehabilitacyjnych 
Otrzymali je: 

Pani Edyta Janeczek 


Pan Maciej Dworak 


Pan Edward Ruszczyc