bdswiss erfahrungen

Funkcje kierownicze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Chybiu sprawuje zarząd, na czele którego stoi prezes. Członkami Stowarzyszenia są osoby o wysokich kwalifikacjach: lekarze, pielęgniarki, pedagodzy, którzy stanowią kadrę turnusów rehabilitacyjnych, gdzie pracują jako wolontariusze. Aż sześciu pedagogów, to osoby pracujące na co dzień jako nauczyciele Gimnazjum w Chybiu, co umożliwia angażowanie uczniów zdrowych do organizowania i uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych. 

 

 

 

 

 
Helena Bełtowska 
prezes
   
Krzysztof Bełtowski 
v-prezes
 
Aleksandra Gabryś 
skarbnik
 
Beata Sobota 
księgowość